Rólunk

A BOLAX Kft 1994 januárjában kezdte meg tevékenységét családi vállalkozásként, melyet apa és két fia –két építészmérnök és egy építőipari menedzser alapított. Fő tevékenységi köre: generál kivitelezés; generál tervezés; építőanyag kereskedelem.

Üzleti filozófiánk az etikus versenyfeltételek betartása mellett Megrendelőink számára mindenkor az ár/érték arány figyelembevételével a maximális minőségi munka biztosítása.

Munkatársaink között megtalálhatóak a tapasztalt, nagy tudású idősebb kollégák mellett az ambiciózus fiatalok is. De ahogyan a jó pap, úgy a jó szakember is holtig tanul, a folyamatos szakmai fejlődést a rendszeres továbbképzések biztosítják. Az építőipar az-az iparág, melynél-ellentétben a gyártósoros technológiáknál- különösen nehéz folyamatosan kiváló minőségű terméket produkálni. Cégvezetésünk feladata a megfelelő szakemberek megszerzése, megtartása mellett a hosszútávon is jó teljesítményt produkálni tudó alvállalkozói hálózat fenntartása és folyamatos fejlesztése.

Az indulás óta gazdasági társaságunk piaci helyzete stabil. Tevékenységi körében folyamatosan rendelkezik megrendelésekkel. A megtermelt nyereség jelentős részét vállalkozásunk tevékenységébe forgatjuk vissza. Beruházásaink célja, hogy javuló munkafeltétekkel egyre magasabb szinten tudjuk kielégíteni Megrendelőink igényeit.

Az államháztartással, a beszállítókkal és a munkaviszonyban lévő dolgozóival szembeni kötelezettségeinek cégünk mindenkor határidőben eleget tett. A munkák előfinanszírozását társaságunk saját erőből biztosítja. A Kft-nek hosszú- és rövid lejáratú kötelezettsége a napi folyamatos működéséhez szükséges kivételével- (hitel, kölcsön) nincs.

Nagy hangsúlyt fektetünk a balesetvédelmi előírások betartására, a munkavédelmi eszközök használatára. Ebben kollégáik partnerek, de az esetleges kihágásokat súlyosan szankcionáljuk.

Vállalkozásunk profiljának bővítéseként cégünk 2002 évben egy nagyobb volumenű ingatlan beruházásba kezdett. Tevékenysége folytatásához jogszabály által kötelezett telephely kialakítása mellett, építőanyag szakáruházat valósított meg, mintegy 5000 m2-en. Az általunk végzett munka hatékonyabbá tétele érdekében cégünk tevékenységét 2003-ban három alapágazatra osztottuk, melynek következtében külön-külön felelős irányítás alá került a tervezés, kivitelezés és az építőanyag kereskedelem. Intézkedésünk célja a maximális hatékonyság és rugalmasság biztosításával minden tevékenységi terület számára biztosítani a dinamikus fejlődés lehetőségét.

Tevékenységünk hosszú távon fenntartható fejlődéséhez elengedhetetlen a nemzetközileg elismert minőségbiztosítási rendszer alkalmazása. Ennek megfelelően cégünk mindhárom tevékenységére, a Certop által auditált ISO 9001 minőségirányítási rendszert működtetünk.

Mint vállalkozók egyben kockázatvállalók is vagyunk, akik hajlandóak pénzüket és jó hírüket feltenni egy ötletre vagy vállalkozásra. Örülünk a sikernek, de vállaljuk a kudarc felelősségét is. Nem arról van szó, hogy nem áll módunkban feljebb tolni a felelősséget, de valljuk: tőlünk indul ki minden, ami felelős hozzáállást igényel. Minden vállalkozást az általa végzett munka minősége jellemez leginkább. Célunk, hogy minden körülmények között eleget tudjunk tenni az üzleti filozófiánkat tükröző szlogenünknek:

„ÉRTÉKÁLLÓ MINŐSÉGET HAGYUNK A JÖVŐRE!”

Szolgáltatunk, munkánk nem a számla kibocsátásáig tart, de a műszaki átadást követően is figyelemmel kísérjük az általunk készített létesítmények „életét” és az esetlegesen bekövetkező hibákat kollégáink a lehető legrövidebb időn belül kijavítják.

“Számunkra a szolgáltatás fontosabb mint a nyereség, a nyereség nem közvetlen cél, hanem szolgáltatásunk eredménye.” /Ford/  Szellemi kapacitásunkat segítségül híva igyekszünk Megrendelőinket segíteni abban, hogy a lehető legjobb döntést hozhassák meg minden szakmánkat érintő kérdésben. Célunk a teljeskörű vevői elégedettség elnyerése, s ami még nehezebb a megszerzett bizalom megtartása.

In January, 1994 Bolax Ltd. was set up as a family enterprise of a father and his two sons (two architects and building trade manager). Its main range of activity: general building, general designing, building material trade.

Besides keeping the ethical conditions of concurrence and considering the current rate of price and value, our business philosophy is to guarantee our clients the maximum quality of our work.

We collaborate with both elder, experienced colleagues and younger, ambitious colleagues whose continuous professional improvement is provided by regular further vocational trainings. Building trade is the industry where it is particularly difficult to produce continuously high quality products in contrast with assembly line technologies. The duty of the management of our firm is to obtain and keep competent professionals besides the maintenance and the continuous development of a subcontractor system which is able to do high level achievement for long.

Since our company was set up, its financial and market situation have been stable and it has received charges in its range of activity. We reinvest a significant part of our profit in the company's activity. The purpose of our investments is to satisfy or client's requirements with developing working conditions on higher and higher level.

Our company has always met its liabilities to taxes and dues, our suppliers and our employees on schedule. The tasks are pre-financed by our company's own resources. The company does not have any short-term or long-term commitments (credit, loan) with the exception of the ones which are necessary to the company's daily unbroken activity.

We lay stress on keeping accident prevetion regulations and using labour-safety devices. Considering this fact our colleagues are co-operative but we impose serious penalties in case of occurent infractions.

As expansion of the enterprise's range of activity, our company started an outsanding building project in 2002. Besides the consrtuction of the company seat obliged by law for carrying on the company's activity we opened a building material store in an area of 5,000sq meters. In 2003 in order to make our work more efficient we divided our company's activity into three branches, therefore designing, building and building material trade got under separate responsible control. The aim of our measure is to provide the possibility of a dynamic improvement of each branch by ensuring maximum effeciency and flexibility.

In order to maintain the development of the company's activity for lonf, it is essential to adopt the quality assurance system recognized internationally. Accordingly, to the activity of all the three branches of our company we apply ISO 9001/2000 quality control system audited by CERTOP.

We are entrepreneurs who risk their money and their repute on an idea or an attempt. We are glad of our succes but we take the responsibility of failure as well. We profess: everything which requires responsible attitude originates from us. Each enterprise is marked especially by the quality of its work. Our goal is to fulfil our slogen reflecting our business philosophy under any circumstances:

 WE LEAVE QUALITY OF STABLE VALUE FOR THE FUTURE! 

We are at your service, we do not end our work with invoicing but also we keep an eye on the condition of our buildings after their technical transfer and our colleagues restore the occurent defects as soon as possible.

Service is more significant for us than profit and profit is not our direct target but the result of our work. We endeavour to help our clients to make the best possible decisions concering all professional questions. We would like to gain the satisfaction of our clients and preserve their confidence.

Die BOLAX GmbH begann ihre Tätigkeit im Januar 1994 als Familien-unternehmen, die von einem Vater und seinen Söhnen zwei Bauingenieuren und einem Bauindustriemanager  gegründet wurde. Unsere Haupttätigkeiten sind Generalausführung, Generalplanung und Baumaterialhandel.

Unsere Geschäftsphilosophie heißt, unter Einhaltung ethischer Wettbewerbs-bedingungen unseren Kunden immer maximale Qualitätsarbeit zu garantieren, unter Berücksichtigung des jeweiligen Verhältnisses von Preis und Wert.

Unter unseren Mitarbeitern findet man nicht nur erfahrene ältere Kollegen von tiefen Kenntnissen, sondern auch ehrgeizige Jugendliche. Die permanente berufliche Entwicklung wird bei uns durch regelmäßige Weiterbildungen gesichert. Die Bauindustrie ist eine Gewerbeart, bei der (im Gegensatz zu Fertigungslinie-Technologien) es besonders schwierig ist, ununterbrochen Produkte ausgezeichneter Qualität herzustellen. Unsere Firmenführer haben die Aufgabe, für uns entsprechende Fachleute zu gewinnen und zu behalten, sowie ein Netz von langfristig gut leistenden Unterlieferanten zu unterhalten und weiter zu entwickeln.

Seit dem Anfang sind die Position unserer Gesellschaft auf dem Markt und unsere wirtschaftliche Lage stabil. Ununterbrochen erhält unsere Firma Bestellungen in ihren Tätigkeitsbereichen. Einen großen Teil unseres Gewinns investieren wir wieder in die Tätigkeit unseres Unternehmens. Das Ziel unserer Investitionen ist, den Ansprüchen unserer Kunden unter besseren Arbeitsbedingungen auf immer höherem Niveau entsprechen zu können.

Unsere Firma ist ihren Pflichten dem Staatshaushalt, unseren Lieferanten und berufstätigen Mitarbeitern gegenüber immer termingerecht nachgekommen. Die Vorfinanzierung der Arbeiten schafft unsere Gesellschaft aus eigener Kraft. Die GmbH hat weder lang- noch kurzfristige Verpflichtungen (z. B. Kredit, Anleihe) bis auf jene, die zur täglichen permanenten Arbeit notwendig sind.

Wir legen großes Wert auf Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften und auf Benutzung von Arbeitsschutzmitteln. Unsere Mitarbeiter sind damit einverstanden, und die eventuellen Übertretungen werden streng sanktioniert.

Um das Profil unseres Unternehmens zu erweitern, hat unsere Firma 2002 mit einer Immobilieninvestition von größerem Umfang angefangen. Zur Fortsetzung unserer Tätigkeit haben wir eine durch Rechtsnorm vorgeschriebene Niederlassung und ein Fachwarenhaus von Baumaterial auf einer Fläche von 5000 m2 hervorgebracht. Um unsere Arbeit noch wirksamer zu machen, haben wir 2003 die Tätigkeiten unserer Firma in drei Zweige geteilt, und infolgedessen gerieten Planung, Bauausführung und Baumaterialhandel unter getrennte verantwortliche Leitung. Das Ziel unserer Maßnahme war, maximale Wirksamkeit und Flexibilität zu sichern, und so allen Tätigkeitsbereichen die Möglichkeit zu einer dynamischen Entwicklung zu bieten.

Zur langfristigen Entwicklung unserer Tätigkeit ist die Verwendung des international anerkannten Qualitätsicherungssystems unerlässlich. Dement-sprechend haben wir in unseren drei Tätigkeitsbereichen das vom CERTOP geprüfte ISO 9001/2000 Qualitätsicherungssystem eingeführt.

Als Unternehmen müssen wir risikofreudig sein, so sind wir bereit, unser Geld und unseren guten Ruf auf eine Idee oder eine Unternehmung zu setzen. Wir freuen uns über die Erfolge, aber bei einem Misserfolg tragen wir auch die Verantwortung. Wir sind nämlich der Meinung, dass alles, was ein verantwortungsvolles Herangehen verlangt, von uns ausgeht. Jedes Unternehmen wird vor allem durch die Qualität seiner geleisteten Arbeit charakterisiert. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unserem Slogan:

„WIR SCHAFFEN WERTBESTÄNDIGE QUALITÄT FÜR DIE ZUKUNFT!”

unter allen Umständen entsprechen zu können.

Unsere Dienstleistungen, unsere Arbeit sind mit der Ausgabe der Rechnung noch nicht zu Ende, auch nach der technischen Übergabe richten wir unsere Aufmerksamkeit weiterhin auf das „Leben” der von uns gebauten Anlagen, und die eventuell auftretenden Fehler werden von unseren Mitarbeitern möglichst bald korrigiert.

Für uns sind Dienstleistungen wichtiger als Profit, der Gewinn ist kein direktes Ziel, sondern das Ergebnis unserer Dienstleistungen. Nach bestem Wissen versuchen wir unseren Kunden dabei zu helfen, bei jeder Frage, die unseren Beruf betrifft, die beste Entscheidung treffen. Wir wünschen die vollkommene Zufreidenheit unserer Kunden zu gewinnen, und was noch schwieriger ist, das uns geschenkte Vertrauen zu bewahren.